EDU4LIFE

Workshop tematic – 20 iulie 2015

DEPARTAMENTUL DE FINANȚE din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara are plăcerea de a vă lansa invitația de a participa la Workshop-ul tematic:

„PROVOCĂRI, INOVAȚII ȘI IMPLICAȚII  ÎN MEDIUL ACADEMIC ALE SECTORULUI PUBLIC”

organizat în cadrul „Rețelei internaționale pentru cercetare și instruire universitară în Domeniul Finanțe/ International Networking for Higher Education Research and Training in Finance”, proiect POSDRU/156/1.2/G/141271 „Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii – EDU4LIFE”, al cărui beneficiar este Universitatea de Vest din Timișoara.

Workshop-ul va avea loc în ziua de luni, 20 iulie 2015, începând cu orele 10.30, în sala P02, la sediul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, din str. J.H. Pestalozzi, nr. 16.

Mai multe detalii și programul workshop-ului pot fi consultate în documentul atașat.

Pentru confirmarea participării la workshop, vă rugăm să vă înregistrați prin accesarea următorului link: http://goo.gl/forms/fyt3HRPP6p .

Departamentul de Finanțe își propune conectarea mediului universitar, mediului de afaceri și a sectorului public, având ca scop creșterea abilităților practice pentru pregătirea studenților în vederea facilitării accesului ulterior pe piața muncii, prin dezvoltarea unui parteneriat puternic și stabil cu actorii relevanți ai mediului financiar.

În contextul sporirii șanselor de angajare a absolventului specializării Finanțe-Bănci, Departamentul de Finanțe propune abordarea sectorului public prin prisma importanței și funcțiilor sale, cu implicații semnificative asupra mecanismelor de funcționare ale pieței, politica publică fiind tratată în contextul aspectelor de eficiență economică și echitate socială.

Workshop-ul își propune să reunească cei mai importanți actori regionali cu activitate în economia sectorului public, în cadrul unui forum de discuție ce va identifica inovații actuale și analiza soluții la provocările cu care se confruntă acest domeniu din perspectiva angajării unor absolvenți de Finanțe-Bănci specializați.

AGENDĂ EVENIMENT

10.00-10.30 Înregistrarea participanților – Holul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16.

10.30 -10.40 Cuvânt de deschidere Workshop

10.40-11.00 Descrierea proiectului și prezentarea participanților

11.00-13.30 Ateliere de lucru tematice

  1. Atelier tematic 1: Implicații practice ale sectorului public în educația superioară
  2. Atelier tematic 2: Inovații, caracteristici și provocări actuale ale sectorului public

13.30 – 14.30 Networking Brunch

COMITET ȘTIINȚIFIC:

Prof.univ.dr. Mutașcu Mihai
Conf.univ.dr. Moldovan Nicoleta Claudia
Conf.univ.dr. Enache Cosmin
Conf.univ.dr. Lobonț Oana Ramona
Lect.univ.dr. Boțoc Claudiu

EXPERT REȚEA DE SPECIALIȘTI:

Conf.univ.dr. Nicolescu Ana-Cristina

COMITET DE SPECIALITATE:

Prof.univ.dr. Cosma Dorin
Prof.univ.dr. Donath Liliana
Prof.univ.dr. Șeulean Victoria
Lect.univ.dr. Mura Petru Ovidiu
Lect.univ.dr. Crâșneac Alexandru
Cadru didactic asociat ec.drd. Iuhasz Giovanna

MEMBRI REȚEA DE SPECIALIȘTI

Popovici Florin Cornel, Director adjunct, Curtea de Conturi Timiș

Miclău Marcel Dumitru, Director executiv, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș (AJOFM Timiș)

Potîng Simona, Șefă Birou EURES, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș (AJOFM Timiș)

Homorodean Ana-Patricia, Director Executiv Inspecție Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara (DGRFP-Timișoara)

Mocan Cristian, Șef Serviciu Inspecție Fiscală, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș (AJFP – Timiș)

Simeria Mircea, Șef Administrație adjunct, Contribuabili mijlocii, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara (DGRFP-Timișoara)

Bociu Alexandru, Consilier Achiziții Publice, Consiliul Județean Timiș

Avram Alexandru, Șef Birou, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Timișoara (CRFCAPL Timișoara)

Vîrlea Simona, Consilier Juridic, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Timișoara (CRFCAPL Timișoara)

Gherghe Cristian, Responsabil proiecte europene, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Timișoara (CRFCAPL Timișoara)

Prof.univ.dr. Pirtea Marilen Gabriel, Rector Universitatea de Vest din Timișoara

Conf.univ.dr. Megan Ovidiu, Decan Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

SUPORT LOGISTIC:

Asistent de proiect Popa Raluca
Referent documentație ec.drd. Dogaru Mădălin

Ne manifestăm încrederea că demersurile noastre comune ar fi de natură să permită studenților accesarea unui parcurs universitar corelat semnificativ cu piața muncii, centrat pe calitate și performanță, creator de specialiști mai bine pregătiți, capabili să răspundă provocărilor reale din viitoarea profesie.

Prezența dumneavoastră ne onorează!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.