EDU4LIFE

Workshop tematic – 18 iulie 2014


DEPARTAMENTUL DE FINANȚE din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara are plăcerea de a vă lansa invitația de a participa la Workshop-ul tematic:

OPTIMIZARE CURRICULARĂ PENTRU SECTORUL INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI

organizat în cadrul Proiectului POSDRU/156/1.2/G/141271 „Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii – EDU4LIFE”, al cărui beneficiar este Universitatea de Vest din Timișoara.

Workshop-ul va avea loc în ziua de vineri, 18 iulie 2014, începând cu orele 11.30, în sala P02, la sediul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, din str. J.H. Pestalozzi, nr. 16.

Prezența dumneavoastră ne onorează!

Departamentul de Finanțe dorește să reducă discrepanța între nevoile pieței muncii și nivelul de pregătire a absolvenților, prin adaptarea programele de studii la nevoia în continuă creștere de profesioniști, manifestată de cei mai importanți angajatori.

În contextul creșterii șanselor de angajare a absolventului specializării Finanțe-Bănci, Departamentul de Finanțe vă invită să ne prezentați cerințele de pregătire și instruire a studenților care urmează studii universitare și masterale în domeniul financiar-bancar, pentru a contura profilul absolventului axat pe formarea de deprinderi, competențe și aptitudini așteptate de viitori angajatori.

Departamentul de Finanțe cooperează în mod constant cu instituții din instituții de credit, societăți de asigurări, societăți de servicii de investiții financiare, societăți de consultanță, asociații profesionale, dar și administrații publice și companii din toate sectoarele de activitate ale economiei.

PROGRAM

11.00-11.30 Înregistrarea participanților – Holul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16.

11.30 -11.40 Cuvânt de deschidere WS

11.40-12.00 Descrierea proiectului și prezentarea participanților

12.00-14.00 Ateliere de lucru tematice

  1. Atelier de lucru 1 – 30 min.: Identificarea profilului absolventului specializării FB așteptat de angajatorii din sectorul Intermedieri Financiare și Asigurări
  2. Atelier de lucru 2 – 1h: Activități consultative pentru adaptarea și îmbunătățirea curriculei din domeniul Finanțe

14.00 – 14.30 Networking Brunch

Comitet Științific:

Lect.univ.dr. Boțoc Claudiu
Conf.univ.dr. Enache Cosmin
Conf.univ.dr. Lobonț Oana Ramona
Conf.univ.dr. Moldovan Nicoleta Claudia
Prof.univ.dr. Mutașcu Mihai

Expert rețea de specialiști:

Conf.univ.dr. Nicolescu Ana-Cristina
Comitet de specialitate:
Prof.univ.dr. Buglea Alexandru
Prof.univ.dr. Cosma Dorin
Prof.univ.dr. Donath Liliana
Lect.univ.dr. Jurcuț Cecilia
Lect.univ.dr. Mura Petru Ovidiu
Conf.univ.dr. Murgea Aurora
Lect.univ.dr. Năchescu Miruna
Conf.univ.dr. Săcui Violeta
Asistent de cercetare Vătavu Sorana

Suport logistic:

Asistent de proiect Popa Raluca
Referent documentație drd. Dogaru Mădălin
Secretar Botineștean Iuliana

Ne manifestăm încrederea că demersurile noastre comune ar fi de natură să permită studenților accesarea unor programe educaționale centrate pe calitate și performanță, creatoare de specialiști care prin implicarea lor profesională ulterioară pot rezolva probleme concrete legate de nevoile prezente și viitoare ale comunității romanești și europene.

Participarea dumneavoastră ne onorează!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.