EDU4LIFE

Workshop tematic – 1 august 2014


DEPARTAMENTUL DE FINANȚE din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara are plăcerea de a vă lansa invitația de a participa la Workshop-ul tematic:

CARTOGRAFIEREA COOPERĂRII ACADEMICE PENTRU INOVAȚIA, COMPETITIVITATEA ȘI DEZVOLTAREA SECTORULUI BUSINESS

organizat în cadrul Proiectului POSDRU/156/1.2/G/141271 „Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii – EDU4LIFE”, al cărui beneficiar este Universitatea de Vest din Timișoara.

Workshop-ul va avea loc în ziua de vineri, 1 august 2014, începând cu orele 10.00, la sediul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, din str. J.H. Pestalozzi, nr. 16.

Prezența dumneavoastră ne onorează!

Departamentul de Finanțe dorește să compatibilizeze competențele în raport cu oportunitățile pieței muncii privind nivelul de pregătire a absolvenților, prin adaptarea programelor de studii la nevoia în continuă creștere de profesioniști, manifestată de către cei mai importanți angajatori.

În contextul creșterii șanselor de angajare a absolventului specializării Finanțe-Bănci, Departamentul de Finanțe propune inițierea unei noi abordări a educației universitare care consideră cerințele de pregătire și instruire a studenților care urmează studii universitare (licență și master) în domeniul business și consultanță pentru afaceri, pentru a contura profilul absolventului axat pe formarea de deprinderi, competențe și aptitudini așteptate de viitori angajatori.

Departamentul de Finanțe cooperează în mod constant cu companii, societăți de consultanță, asociații profesionale, dar și cu administrații publice și instituții de intermediere financiară și asigurări din toate sectoarele de activitate ale economiei. Schimbarea de paradigmă se poate realiza prin creșterea relevanței abilităților practice pentru pregătirea studenților în vederea facilitării accesului ulterior pe piața muncii, prin dezvoltarea unui parteneriat puternic și stabil cu actorii relevanți ai mediului economic.

AGENDĂ EVENIMENT

10.00-10.30 Înregistrarea participanților – Holul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16.

10.30 -10.40 Cuvânt de deschidere Workshop

10.40-11.00 Descrierea proiectului și prezentarea participanților

11.00-13.30 Ateliere de lucru tematice

  1. Panel exploratoriu 1: Analiza preliminară a ofertei educaționale pe Domeniul Finanțe și a sinergiei existente între Educația Superioară – Sectorul business și consultanță pentru afaceri
  2. Panel interactiv 2: Soluții practice și informații utile pentru eficientizare curriculară

13.30 – 14.30 Networking Brunch

Comitet Științific:

Lect.univ.dr. Boțoc Claudiu
Conf.univ.dr. Enache Cosmin
Conf.univ.dr. Lobonț Oana Ramona
Conf.univ.dr. Moldovan Nicoleta Claudia
Prof.univ.dr. Mutașcu Mihai

Expert rețea de specialiști:

Conf.univ.dr. Nicolescu Ana-Cristina

Comitet de specialitate:

Prof.univ.dr. Buglea Alexandru
Prof.univ.dr. Cosma Dorin
Prof.univ.dr. Donath Liliana
Lect.univ.dr. Jurcuț Cecilia
Lect.univ.dr. Mura Petru Ovidiu
Conf.univ.dr. Murgea Aurora
Lect.univ.dr. Năchescu Miruna
Conf.univ.dr. Săcui Violeta
Asistent de cercetare Vătavu Sorana

Suport logistic:

Asistent de proiect Popa Raluca
Referent documentație drd. Dogaru Mădălin
Secretar Botineștean Iuliana

Workshop-ul își propune să reunească cei mai importanți actori regionali cu activitate în sectorul business și consultanță pentru afaceri, în cadrul unui forum de discuție ce va identifica și analiza soluții la problemele și provocările cu care se confruntă acest domeniu din perspectiva angajării unor absolvenți de Finanțe-Bănci specializați.

Ne manifestăm încrederea că demersurile noastre comune ar fi de natură să permită studenților accesarea unui parcurs universitar corelat semnificativ cu piața muncii, centrat pe calitate și performanță, creator de specialiști mai bine pregătiți, capabili să răspundă provocărilor reale din viitoarea profesie.

Participarea dumneavoastră ne onorează!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.