EDU4LIFE

Sesiunea de comunicări științifice a tinerilor masteranzi finanțiști

”NOI TENDINȚE ÎN FINANȚE”

CALL FOR PAPERS ȘI PROGRAM

14 Mai 2015
Timișoara, România

CALL FOR PAPERS

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, din cadrul, Universitatea de Vest din Timișoara, prin Departamentul de Finanțe, sub egida proiectului POSDRU „Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii (EDU4LIFE)”, organizează sesiunea de comunicări științifice pentru studenți masteranzi finanțiști, care va avea loc în data de 14 mai 2015.

Conferința se dorește a înlesni dezvoltarea deprinderilor din sferele cercetării științifice și cercetării fundamentale  a studenților de la ciclul de masterat, din cadrul domeniului Finanțe, dar și de a încuraja exersarea și dezvoltarea aptitudinilor de comunicare.

Vor fi acoperite toate ariile de cercetare ale domeniului Finanțe, prin organizarea a două secțiuni:

  • Secțiunea ”Finanțe private”;
  • Secțiunea ”Finanțe publice”.

Nu în ultimul rând, sesiunea de comunicări științifice se dorește a fi un ultim test înaintea susținerii examenului de dizertație. Cele mai bune lucrări vor fi premiate. Premiile sunt în valoare totală de 10.500 lei.

Limbile de susținere a lucrărilor sunt română și engleză.

Lucrările trebuie să îndeplinească condițiile de redactare conform metodologiei atașate și pot fi trimise pe adresa: , până la data de 25 aprilie 2015, inclusiv.

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
Universitatea de Vest din Timișoara
Str. J.H. Pestalozzi 16
300115, Timișoara, Romania
Tel:  +40.256.592.506
Fax: +40.256.592.500
E-mails:

Descarcă Metodologia competițională

Descarcă Fișa de înscriere

Descarcă Condițiile de tehnoredactare a lucrărilor

BOARD ȘTIINȚIFIC

Claudiu Boțoc – Universitatea de Vest din Timișoara
Silviu Cerna – Universitatea de Vest din Timișoara
Carmen Corduneanu – Universitatea de Vest din Timișoara
Cosmin Enache – Universitatea de Vest din Timișoara
Liliana Donath – Universitatea de Vest din Timișoara
Oana Lobonț  – Universitatea de Vest din Timișoara
Nicoleta Moldovan – Universitatea de Vest din Timișoara
Mihai Mutașcu – Universitatea de Vest din Timișoara
Miruna Lucia Năchescu – Universitatea de Vest din Timișoara
Cristina Nicolescu – Universitatea de Vest din Timișoara
Marilen Pirtea – Universitatea de Vest din Timișoara
Victoria Șeulean – Universitatea de Vest din Timișoara
Ioan Talpoș – Universitatea de Vest din Timișoara

BOARD ORGANIZATORIC

Nicoleta Moldovan – Președinte Consiliu Științific
Cosmin Enache – Membru Consiliu Științific
Oana Lobonț  – Membru Consiliu Științific
Mihai Mutașcu – Membru Consiliu Științific
Claudiu Boțoc – Asistent Științific
Cristina Nicolescu – Coordonator Rețea Specialiști

SUPORT LOGISTIC

Raluca Popa – Asistent proiect
Alexandru Popa – Asistent proiect
Alina Almășan – Consultant instituțional
Mădălin Dogaru – Referent documentație
Iuliana Botineștean – Secretar

LOCUL DE DESFĂȘURARE A SESIUNII DE COMUNICĂRI

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
Universitatea de Vest din Timișoara
Str. J.H. Pestalozzi 16
300115, Timișoara, Romania
Sălile P02 și P03

PROGRAMUL SESIUNII DE COMUNICĂRI

Joi, 14 Mai 2015

  • 8:45-09:00 Înregistrarea participanților – Parter
  • 09:00-09:10 Festivitatea de deschidere (Sala P02)
  • 09:10-12:00 Secțiuni paralele

Sala P02 – Secțiunea ”Finanțe publice”;
Membrii comisiei:
Oana Lobonț  – Universitatea de Vest din Timișoara
Alina Almășan – Universitatea de Vest din Timișoara
Mihai Mutașcu – Universitatea de Vest din Timișoara

Sala P03 – Secțiunea ”Finanțe private.
Membrii comisiei:
Claudiu Boțoc – Universitatea de Vest din Timișoara
Cosmin Enache – Universitatea de Vest din Timișoara
Cristina Nicolescu – Universitatea de Vest din Timișoara

  • 12:00-14:30 Deliberarea juriului pentru stabilirea premiilor (Sala P02)
  • 15.00 Decernarea premiilor (Sala P02)
  • 15.30 Festivitatea de închidere (Sala P02)
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.