EDU4LIFE

Seminar de instruire în SPSS

Vă invităm să participați la seminarul de instruire pentru studenți „SEMINAR DE INSTRUIRE ÎN SPSS”, începând cu data de 06 aprilie 2015 orele 16.00, în sala 205 a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Seminarul de instruire pentru studenți „ SEMINAR DE INSTRUIRE ÎN SPSS” este organizat în cadrul Proiectului POSDRU/156/1.2/G/141271 „Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii – EDU4LIFE”, al cărui beneficiar este Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul activității A.6. Integrarea unor noi instrumente TIC în activitățile de predare învățare.

Seminarul de instruire se organizează în două module, pentru 5 grupe de instruire în perioada aprilie-mai 2015.

Speaker-ul seminarului este domnul Marius Matichescu, Doctor al Universitatii Montpellier 3, Franța și lector în cadrul Departamentuluiu de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara. Interesele sale academice sunt sociologia integrării, reprezentarea politică și metodologia cercetării, fiind coordonatorul mai multor proiecte de cercetare. Rezultatele activității sale stiințifice au cunoscut recunoașterea internațională fiind publicate la edituri precum Lexington Book USA, Cambridge Schoolars sau în jurnalele: Comparative Politics și Communist and Postcommunist Studies.

Cunoașterea comportamentului uman, a nevoilor, a dorințelor, a valorilor și a atitudinilor pe care oamenii le manifestă reprezintă o necesitate pentru buna organizare și funțtionare a vieții sociale. În acest sens, nu este întâmplătar faptul că tot mai multe instituții atât private cât și de stat alocă o atenție sporită activităților de cercetare socială. Datorită avantajelor pe care le prezintă, acheta sociologică realizată pe bază de chestionar este poate metoda cea mai frecvent utilizată pentru analiza comportamentului uman. Pentru analiza datelor oțtinute prin utilizarea chestiontionarului, unul dintre softurile cele mai cunoscute și utilizate la nivel mondial este SPSS. Adaptat specificului acestui tip de date obținute, dar nu numai, SPSS-ul oferă o serie de facilități pentru, codarea, operarea, analiza și interpretarea datelor statistice.

În cadrul acestui seminar vom realiza o incursiune în modul de operare, utilizare și analiză a datelor provenite din sondaje de opiniei publică utilzând programul SPSS. În urma parcurgerii acestui seminar vom stii să analizam și să interpretăm datele culese pentru a putea lua cele mai bune decizii în elaborarea strategiilor de vânzare, marketing sau chiar politice la nivelul statului.

Marius Matichescu

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.