EDU4LIFE

Seminar de instruire cu tematica „Public Speaking”

Vă invităm să participați la seminarul de instruire pentru studenți „PUBLIC SPEAKING”, începând cu data de 02 martie 2015 orele 16.00, în sala P02 a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Seminarul de instruire pentru studenți „PUBLIC SPEAKING” este organizat în cadrul Proiectului POSDRU/156/1.2/G/141271 „Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii – EDU4LIFE”, al cărui beneficiar este Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul activității A.3.3. Organizarea programelor de instruire și perfecționare.

Seminarul de instruire se organizează în două module, pentru 5 grupe de instruire pe parcursul săptămânii 02-06 martie 2015, respectiv 13-17 aprilei 2015.

Speaker-ul seminarului este doamna Corina Dragomirescu, fondator al Academiei de Advocacy în cadrul căreia inițiază, aplică spre finanțare și coordonează toate proiectele organizației, fiind, de asemenea, implicată activ în toate campaniile de advocacy ale organizației, în consultările publice derulate prin procedura de audieri publice și în elaborarea de publicații de sprijinire a societății civile în a-și apăra interesele. De la Opacitate la transparență, Campania de Advocacy – Ghid practic pentru organizațiile cu membri, Ghidul de organizare a dezbaterilor publice în baza legii nr. 52/2003, Raportul de monitorizare a activității parlamentare sunt câteva referințe din rândul acestora.

De la începuturi și până în prezent, elaborează și livrează programe de instruire în advocacy pentru grupuri interesate ale societății civile, atât în țară cât și în străinătate. Ca membru al Confederației Întreprinzătorilor Particulari din județul Timiș a elaborat proiecte spre finanțare, atât pentru mediul timișorean, cât și transfrontalier (1995-2001). A demarat experimentul pilot de incubator de afaceri, punând în practică primul parteneriat public privat din judeţul Timiş – ,,Centrul de Inovare şi Incubare Timişoara” (1994). În cadrul acestui program a sprijinit sectorul IMM, în obţinerea de fonduri neramburasabile şi în dezvoltarea afacerilor. Experienţa acumulată în mediul asociativ a determinat-o să se implice alături de organisme internaţionale (IRIS Center, CHF International, World Learning Romania, Center for International Private Enterprise) în elaborarea de politici publice de creare a unui mediu favorabil dezvoltării socio – economice în România.

A contribuit la elaborarea legilor accesului liber la informația publică, a legii transparenței, a proiectului de lege de declarație unică consolidată pentru întreprinderi, a legii aprobării tacite, a declarației pe proprie răspundere, câștigând o bogată experiență în procesul legislativ și modul de interferare cu legiuitorii. Este membru supleant în Consiliul Economico Social European pe mandatele 2007 – 2015, în cadrul căruia îşi aduce contribuţiile sale lucrând în grupurile sale de studiu. Din anul 2009, s-a înscris la şcoala doctorală, încercând să aducă un plus de valoare asupra rolului notorietăţii în decizia publică.

„Trăim într-o lume în care comunicarea, schimbul de informații se situează într-o poziție prioritară în viețile noastre cotidiene. În orice minut în care ne uităm în jurul nostru, vedem persoane preocupate fie să vorbească, fie să transmită mesaje prin mobil sau rețele de socializare.

Dacă oprim timpul pentru o clipă și analizăm ce comunicăm, vom constata că mesajele noastre ne personalizează, ne particularizează și ne creionează o identitate publică, în relație cu ceilalți. Vom fi uimiți să descoperim că răspunsurile înregistrate corespund și se potrivesc întocmai cu cele ce dorim să primim, cu presupusele așteptări ale noastre.

Și atunci se nasc o mulțime de întrebări: Ce vrem noi să transmitem? Cum vrem noi să fim percepuți de cei din jur? Cui vrem să transmitem și ce vrem să le spunem? Cum ne facem înțelesi de audiență? Cum să le rămânem în memorie ca reper? Cum ne diferențiem față de alți vorbitori? Cum să fim spontani și spirituali? Si câte altele….

Despre toate aceste tehnici dorim să discutam și să exersăm în modulul de public speaking. În urma parcurgerii lui, vom ști să facem diferența audiențelor, vom ști să caracterizam vorbitorii din evenimente, dar mai ales vom ști să ne pregătim propriile prezentări publice, astfel încât să culegem aplauzele autentice. O prezentare publică bine pregatită ne poziționează, ne diferențiază în mediul nostru de preocupări și contribuie masiv la creșterea reputației noastre, în interacțiunea cu lumea înconjurătoare.”

Corina Dragomirescu

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.