EDU4LIFE

Seminar de instruire cu tematica „Gândirea critică în scrierea academică și managementul timpului”

Vă invităm să participați la Seminarul de Instruire cu tematica „GÂNDIREA CRITICA ÎN SCRIEREA ACADEMICĂ ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI/ACADEMIC CRITICAL THINKING AND TIME MANAGEMENT” luni, 13.07.2105, începând cu orele 08.00, în sala ADM a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Speaker-ul seminarului este doamna conf. univ. dr. Nicolescu Ana-Cristina, Coordonator rețea de specialiști în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/141271 „Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii – EDU4LIFE”, al cărui beneficiar este Universitatea de Vest din Timișoara.

Evenimentul este organizat în cadrul „Rețelei internaționale pentru cercetare și instruire universitară în Domeniul Finanțe/International Networking for Higher Education Research and Training in Finance”.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.