EDU4LIFE

Seminar cu tema „Deontologie profesională și profesii liberale în domeniul finanțe”

Vă invităm să participați la seminarul DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ ȘI PROFESII LIBERALE ÎN DOMENIUL FINANȚE începând cu data de 05.03.2015 orele 16.00, în sala P05 a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Seminarul cu tema “DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ ȘI PROFESII LIBERALE ÎN DOMENIUL FINANȚE” este organizat în cadrul Proiectului POSDRU/156/1.2/G/141271 „Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii – EDU4LIFE”, al cărui beneficiar este Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul activității A.3.3. Organizarea programelor de instruire și perfecționare.

Seminarul se organizează în două module, pentru 5 grupe de instruire în perioada 5-13 martie 2015, respectiv 2-10 aprilie 2015.

Speaker-ul seminarului este profesor universitar doctor Marioara Avram, de la Universitatea din Craiova, care îmbină armonios activitatea didactică cu cea de cercetare, fiind conducător de doctorat în domeniul contabilitate, în același timp fiind implicată în profesiile liberale în calitate de: expert contabil, auditor financiar și consultant fiscal.

„Ne propunem ca pe parcursul acestui seminar, împreună, să descoperim utilitatea profesiilor liberale și să înțelegem reglementarea, structura,  rolul, organizarea și standardele etice și cele specifice profesiilor liberale din domeniul finanțelor. Nu în ultimul rând, vom înțelege cum se construiește și păstrează reputația profesionistului în domeniul finanțelor, indiferent de organismul profesional din care face parte, respectiv: CECCAR, CAFR, CCF, ANEVAR, UNPIR.Bunul cel mai de preț al profesionistului, reputația, se sprijină pe doi piloni principali:

  • Pregătirea profesională, cu cele două laturi ale sale pregătirea de bază și pregătirea pe tot parcursul vieții;
  • Deontologia profesională, cu valorile etice și morale însușite de membrii organismelor profesionale și cultivarea respectului pentru satisfacția datoriei împlinite.”

Prof. univ. dr. MARIOARA AVRAM

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.