EDU4LIFE

Seminar „Analiza politicii fiscale folosind EViews”

Trainer: Conf. Univ. Dr. Cosmin Enache

Data: 28.10.2015, ora 16:20

Locatia: sala P08, cladirea FEAA, str. Pestalozzi nr. 16

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.