EDU4LIFE
  • Home
  • Rețeaua de specialiști

Rețeaua de specialiști

Rețeaua internațională pentru cercetare și instruire universitară în domeniul Finanțe/ International Networking for Higher Education Research and Training in Finance”, constituită în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/141271 „EDU4LIFE – Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii”, al cărui unic beneficiar este Universitatea de Vest din Timișoara, reprezintă un instrument pentru conectarea mediului universitar și mediul de afaceri având ca scop adaptarea permanentă a curriculei universitare la cerințele pieței muncii și va cuprinde:

  • parteneri, reprezentanți ai angajatorilor din industria financiara, respectiv instituții de credit, societăți de asigurări, societăți de servicii de investiții financiare, societăți de consultanță, asociații profesionale, companii;
  • cadre didactice;
  • specialiști cercetători;
  • studenți și masteranzi;

Prin intermediul rețelei, proiectul își propune:

  • înființarea și amenajarea unui Laborator de Finanțe și Fiscalitate Aplicată;
  • realizarea de întâlniri periodice, consultări și networking între membrii rețelei internaționale de specialiști (angajatori, parteneri sociali, cadre didactice și studenți);
  • dezvoltare de proiecte comune, acorduri de parteneriat;
  • asigurarea unui program de consultanta si a unei platforme de discuții și schimburi de idei (seminarii de instruire, ateliere tematice, mese rotunde, întâlniri de lucru, evenimente sociale).
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.