EDU4LIFE

Recrutare Grup Tinta

Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii (EDU4LIFE)

POSDRU/156/1.2/G/141271

Pentru studenți

Obiectivul proiectului:

Oferirea de programe inovatoare și noi oportunități de învățare studenților specializărilor din domeniul Finanțe pentru asigurarea unui sistem de competențe de calitate superioară.

Grup țintă eligibil:

– studenții înmatriculați la programele de Licență sau Master, domeniul Finanțe.

Beneficii:

 • workshop-uri cu angajatori – pentru întâlnirea cu potențiali angajatori și prezentarea profilului absolventului de Finanțe solicitat pe piața muncii.
 • organizarea de seminarii de instruire gratuite pe teme de Public Speaking, Deontologie profesională și profesii liberale în domeniul Finanțe, Tehnici de negociere și mediere a conflictelor, Academic Writing.
 • organizarea unor sesiuni de instruire gratuite în utilizarea Eviews, SPSS și Stata pentru elaborarea lucrărilor de cercetare/ licență/ dizertație și de utilizare a platformelor demo de tranzacționare pe piața de capital.
 • amenajarea unui laborator de Finanțe și Fiscalitate Aplicată și înființarea unei rețele de specialiști în domeniul Finanțe, în cadrul cărora studenții vor beneficia de consultanță cu privire la competențele solicitate pe piața muncii, posibilități de acumulare a experienței necesare și locuri de munca.
 • îmbunătățirea fondului de carte în domeniul Finanțe cu titluri actuale necesare documentării bibliografice și facilitarea accesului la publicații de specialitate online.
 • organizarea a două sesiuni de comunicări științifice cu caracter competitiv și acordarea a unor premii în valoare de 10.500 lei/ sesiune științifică.

Perioada de înscriere:

30.09.2014 – 31.10.2014

Documente necesare dosar înscriere:

 • Formular înregistrare grup țintă
 • Declarație consimțământ
 • Copie CI
 • Adeverință student

Pentru cadre didactice:

Obiectivul proiectului:

Îmbunătățirea actului educațional prin dezvoltarea resurselor umane implicate, realizarea de mobilități, stabilirea de parteneriate și facilitarea accesului la serviciile de documentare științifică.

Grup țintă eligibil:

– cadre didactice care predau discipline la programele de Licență sau Master, domeniul Finanțe.

Beneficii:

 • Cursuri de perfecționare gratuite (Formator, Manager proiect, Consilier vocațional, Consilier dezvoltare personală, Mentor, Evaluator în domeniul formării profesionale).
 • Mobilități pentru schimburi de experiență, vizite de studiu/lucru pentru dezvoltare curriculară, elaborare materiale didactice și asigurarea calității în programele de studiu.
 • Editarea și tipărirea de materiale educaționale.
 • Îmbunătățirea bazei de documentare.

Perioada de înscriere:

30.09.2014 – 31.10.2014

Documente necesare dosar înscriere:

 • Formular înregistrare grup țintă
 • Declarație consimțământ
 • Copie CI
 • Adeverință implicare în activitățile didactice în domeniul Finanțe
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.