EDU4LIFE

Curs de dezvoltare personală

Trăim ani de zile în trendul impus de cultura educațională primită și cu multă muncă  însușită. La un moment dat, dinamica vieții este așa de mare, încât „veleitățile” însușite prin educația primită ne fac să clacăm des și cu o ușurință din ce în ce mai mare.

Apare în mod firesc întrebarea CE TREBUIE SĂ FAC? Întrebare care la rândul ei naște altele și altele pe care de fapt ni le adresăm nouă înșine. Și astfel apare o dorință enormă de a găsi în noi resursele proprii de a ne încadra din mers în dinamica vieții. În momentul în care începem să folosim în exterior realele noastre potențe și să renunțăm la cele pe care nu le stăpânim, vom vedea că vom face față din ce în ce mai bine situațiilor care până acum ne stresau și ne destabilizau. Este de fapt momentul în care conștientizăm că avem nevoie de ajutor și vom căuta un consilier de dezvoltare personală.

Curs de Mentor

Mariana Crașovan este lector doctor la Departamentul de Științe ale Educației, din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara. Este  absolventă a Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Pedagogie-limba și literatura română. La aceeași universitate obține titlul de doctor în domeniul științelor educației, cu teza „Mentoratul-modalitate de dezvoltare personală și profesională a cadrelor didactice”, sub coordonarea prof. univ. dr. Miron Ionescu.

Curs de consiliere vocațională

Trăim vremuri tumultuoase, trecem printr-o perioada de mari schimbări la nivel social, economic, politic, dar mai ales de profunde transformări personale, spirituale, ale fiecărui individ. Nu poți obține succesul de durată în carieră, dacă nu ești preocupat constant de îmbunătățirea performanțelor individuale, formare permanentă, autocunoaștere și creșterea siguranței de sine. O atitudine pozitivă față de muncă ajută individul să facă față cu o mai mare ușurință în procesul complex de adaptare la mediul dinamic al muncii.

Curs de manager de proiect

Care sunt beneficiile participării la acest seminar?

La finalul seminarului fiecare participant:

  • va ști să realizeze o cerere de finanțare pentru accesarea finanțărilor nerambursabile, generală, aplicabilă în majoritatea accesărilor finanțărilor nerambursabile;
  • va ști să realizeze un management financiar al proiectului cu finanțare nerambursabilă;
  • va ști să aplice managementul resurselor umane în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
  • va ști să înlăture riscurile apărute în cadrul proiectelor cu ajutorul managementului riscurilor;
  • va dobândi noi cunoștințe cu aplicabilitate în propria afacere, la locul de muncă sau în alte situații în care activează;
  • va fi certificat ca manager de proiect de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Curs de evaluator în sistemul formării profesionale

Mariana Crașovan este lector doctor la Departamentul de Științe ale Educației, din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara. Este  absolventă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Pedagogie-limba și literatura română. La aceeași universitate obține titlul de doctor în domeniul științelor educației, cu teza „Mentoratul-modalitate de dezvoltare personală și profesională a cadrelor didactice”, sub coordonarea prof. univ. dr. Miron Ionescu.

Curs de formator

Dr. Marian D. ILIE este licențiat în științe ale educației și, din 2009, doctor în științe ale educației la Universitatea București. Principalele domenii de interes sunt: formarea personalului didactic, dezvoltarea curriculară și designul instruirii. De-a lungul timpului a fost membru sau manager de proiect în peste 14 proiect și/sau granturi, naționale sau/internaționale, dedicate formării personalului didactic, dezvoltării curriculare sau tehnologiei instruirii. A publicat în calitate de coordonator, autor sau coautor peste 19 cărți și în calitate de prim autor peste 19 articole științifice, unele dintre acestea apărute în reviste cu mare prestigiu internaționale în domeniului științelor educației și premiate ulterior de UEFISCDI pentru rezultate în cercetare.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.