EDU4LIFE

Curs de manager de proiect

Care sunt beneficiile participării la acest seminar?

La finalul seminarului fiecare participant:

 • va ști să realizeze o cerere de finanțare pentru accesarea finanțărilor nerambursabile, generală, aplicabilă în majoritatea accesărilor finanțărilor nerambursabile;
 • va ști să realizeze un management financiar al proiectului cu finanțare nerambursabilă;
 • va ști să aplice managementul resurselor umane în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
 • va ști să înlăture riscurile apărute în cadrul proiectelor cu ajutorul managementului riscurilor;
 • va dobândi noi cunoștințe cu aplicabilitate în propria afacere, la locul de muncă sau în alte situații în care activează;
 • va fi certificat ca manager de proiect de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

De ce să participi la acest seminar?

 • Ca să înveți lucruri noi și interesante;
 • Să te dezvolți personal și profesional;
 • Să atragi finanțări nerambursabile și să contribui la dezvoltarea instituției în care activezi/să îți dezvolți propria afacere;
 • Este un seminar inovativ care îți va trezi interesul pentru realizarea de proiecte;

Lectorul acestui seminar va fi ec. dr. Sorina PĂUȚU

 • Are o bogată experiență în managementul proiectelor, începând activitatea în acest domeniu încă din anul 2006 prin intermediul implementării de proiecte cu finanțare nerambursabilă;
 • A implementat proiecte cu finanțare nerambursabilă finanțate prin intermediul următoarelor programe: PHARE, PHARE CBC, POSDRU, POSCCE, IPA, Life Long Learning, Youth in Action cu finanțare directă de la Comisia Europeană, Consiliul Local și Consiliul Județean;
 • A activat ca și consultant de specialitate în managementul proiectelor pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă derulate în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor chiar de la începutul înființării Departamentului de Accesare și Implementare proiecte, anul 2008;
 • A coordonat Departamentul de Accesare și Implementare proiecte din cadrul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor în perioada februarie 2011 – aprilie 2012;
 • Coordonează în prezent Departamentul de Accesare și Implementare Proiecte din cadrul UVT din mai 2012, când acesta a fost înființat la nivelul Universității punând bazele acestui departament;
 • Monitorizează, gestionează și oferă consultanță în accesarea, implementarea și raportarea tuturor proiectelor cu finanțare nerambursabilă derulate de UVT, finanțate prin programe precum: PN II, Life Long Learning, FP 7, POSDRU, POSCCE, IPA și alte programe;
 • Este preocupat de pregătirea sa profesională și specializare continuă, participând la numeroase cursuri și cercetând în domeniul managementului proiectelor în cadrul studiilor doctorale finalizate în anul 2013.

În speranța că cele narate v-au determinat să participați la acest seminar, vă aștept cu drag să învățăm lucruri frumoase împreună!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.