EDU4LIFE

Curs de formator

Dr. Marian D. ILIE este licențiat în științe ale educației și, din 2009, doctor în științe ale educației la Universitatea București. Principalele domenii de interes sunt: formarea personalului didactic, dezvoltarea curriculară și designul instruirii. De-a lungul timpului a fost membru sau manager de proiect în peste 14 proiect și/sau granturi, naționale sau/internaționale, dedicate formării personalului didactic, dezvoltării curriculare sau tehnologiei instruirii. A publicat în calitate de coordonator, autor sau coautor peste 19 cărți și în calitate de prim autor peste 19 articole științifice, unele dintre acestea apărute în reviste cu mare prestigiu internaționale în domeniului științelor educației și premiate ulterior de UEFISCDI pentru rezultate în cercetare.

În prezent este membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara și responsabil al grupului de științe ale educației din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din aceeași universitate. În calitate de cadru didactic universitar este, de peste 10 ani, titularul următoarelor discipline: a) Introducere în pedagogie; b) Teoria și metodologia curriculumului; c) Teoria și metodologia instruirii; d) Teoria și practica evaluării educaționale; e) Managementul clasei de elevi și f) Abilități de formator. Actualmente este managerul proiectului UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată dedicat formării personalului didactic universitar și totodată Coordonator dezvoltare curriculară în proiectul INOVMAN – inovarea educației universitare la nivelul ciclului de licență a viitorilor specialiști economiști în management și administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor din România în economia bazată pe cunoaștere.

În activitatea profesională, Marian D. ILIE își urmează permanent crezul: „Am fost totdeauna fascinat de potențialul de învățare al omului, astfel că am încercat permanent să învăț și să-i învăț pe alții într-un mod cât mai profesionist posibil. Științele educației m-au învățat că oricât de multe știi și oricât de pregăti ești, cursul tău nu va fi eficient dacă nu pornești în primul rând de la cunoașterea cursanților tăi și de la respectul pe care-l datorezi lor.”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.