EDU4LIFE

Curs de evaluator în sistemul formării profesionale

Mariana Crașovan este lector doctor la Departamentul de Științe ale Educației, din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara. Este absolventă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Pedagogie-limba și literatura română. La aceeași universitate obține titlul de doctor în domeniul științelor educației, cu teza „Mentoratul-modalitate de dezvoltare personală și profesională a cadrelor didactice”, sub coordonarea prof. univ. dr. Miron Ionescu.

Susține cursuri și seminarii, atât la nivel licență, cât și master: Teoria și metodologia curriculumului, Modele de predare, Management de proiecte și programe educaționale și coordonează practica pedagogică a studenților. A susținut cursuri de formare pentru adulți, fiind și evaluator de competențe profesionale pentru ocupația formator în cadrul Institutului Român de Educație a Adulților între 2008-2012.

A participat în numeroase proiecte, fie în calitate de cercetător, formator sau coordonator, printre care amintim: ACCED-Continuing Education Designed for Councellors Working in Adult Education, nr. 225646-CP-1-RO, Grundtvig-G11, coordonat de Institutul Român de Educația Adulților Timișoara, 2005-2007, FamCompass- Family  Competences Portofolio – developing an instrument for the assessment of family related skills and competences, Grundtvig, Multilateral project, 2007 – 2009 (IREA), număr: 134054-LLP-1-2007-BE-GRUNDTVIG-GM, Manage (Méthode d’Approche Nouvelle d’Apprentissage de la Gestion d’Entreprise), LdV ToI, coordonator Airelle Limousin, France, 2009-2011,(UVT), Back to work- Counselling Returning Migrants and Unemployed, LLP-LdV/TOI/2010/RO/023, coordonat de Institutul Român de Educație a Adulților Timișoara, Profesionalizarea carierei didactice –Noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Caraș-Severin și Mehedinți, ID 62421, 2011-2012,(UVT; DPPD), Proiect PosDru/57/1.3/S/26646, Formarea continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare, 2013-2014, (UVT),  EU Citizen: Instructional Strategies for Teaching in Primary School, Evidence Based, 542773-LLP-1-2013-1-RO-AJM-ICS, contract 21034/4.10.2013, (UVT/DPPD), Universitaria-școală de didactică i cercetare științifică avansată, 2014-2015, (UVT/DPPD).

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.