EDU4LIFE

Conferința de lansare a proiectului EDU4LIFE


Conferința de lansare a proiectului EDU4LIFE

Universitatea de Vest din Timișoara anunță lansarea proiectului „Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii (EDU4LIFE)”, Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/141271 cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul este realizat integral la nivelul Beneficiarului Universitatea de Vest din Timișoara. Durata de implementare a proiectului este de 18 de luni, începând cu 13 mai 2014, iar valoarea totală a acestuia este de 2.108.224 lei, din care 2.066.059,52 lei asistență financiară nerambursabilă aprobată.

Obiectiv general al proiectului vizează creșterea competitivității școlii de economie, Domeniul Finanțe prin adaptarea programelor de studii licență și master în vederea furnizării de competențe conform cerințelor pieței muncii și standardelor Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 11 iunie 2014, ora 9:30 în sala ADM a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16.

Sunt invitați să participe studenți, angajatori din mediul privat și public, manageri, alte persoane interesate în colaborarea cu echipa de proiect.

Președinte Consiliul Științific: Conf. univ. dr. Nicoleta MOLDOVAN – Director Departament Finanțe

Persoana de contact: Lect. univ. dr. Romeo MARGEA – Expert informare și publicitate, e-mail:

Invitație

Comunicat de presă

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.