EDU4LIFE

Chestionar testare metode de predare

Chestionarul este propus în cadrul Proiectului POSDRU/156/1.2/G/141271 „Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii – EDU4LIFE”, Activitatea 3.4. Testarea metodelor de predare și a materialelor didactice elaborate.

Evaluarea se referă exclusiv la disciplinele studiate în anul universitar 2014-2015 și se adresează studenților membri ai grupului țintă din proiect. Vă rugăm să folosiți acest chestionar ca și o modalitate constructivă de a oferi feedback pentru activitățile didactice desfășurate. Răspunsurile vor fi anonime și vor fi utilizate în cercetarea efectuată în cadrul proiectului.

Chestionar

Va multumim pentru disponibilitate si timpul acordat!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.